Conference CFP–last call: “Religion(s) and Power(s)” Oct 5-6, 2017, Kaunas, Lithuania

Religion(s) and Power(s)

Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania

October 5-6, 2017

The Lithuanian Society for the Study of Religions in cooperation with Latvian Society for the Study of Religions and Estonian Society for the Study of Religions invites proposals for its upcoming international conference “Religion(s) and Power(s)”. To encourage new directions in the critical research of interrelations of religion(s) and power(s) from a broad range of approaches, we are seeking proposals on a wide range of topics including: 

•    Private and public religions;

•    Religions and politics;

•    Non-religion and power;

•    Religious inequalities and discrimination;

•    Religions, human rights and justice;

•    Powers of/within religions;

•    Religion and nationalism;

•    Mythology, divine kinship and power;

•    Religion and colonialism;

•    Religions and education.

Other topics related to the conference theme are also encouraged. 

Conference paper and session proposals must be sent by June 15, 2017. Please send your 250-300 word abstract and a 200-word personal bio to email: religiousstudieslt@gmail.com

Important conference dates:

June 15, 2017 – submission of conference papers and sessions proposals;

July 1, 2017 – notification of paper/session proposal acceptance;

July 1, 2017 – opening of registration for the conference;

August 15, 2017 – closing of registration for the conference;

September 1, 2017 – announcement of the conference program.

Conference Registration Fees: 

–    Members of national associations of Baltic States associations for the study of religions – 50 EUR;

–    Permanent/full-time faculty and non-affiliated participants – 80 EUR;

–    Graduate students and emeritus faculty – 50 EUR;

–    Late bird conference fee – 100 EUR.

*       *       *

Vytautas Magnus University (hereinafter – VMU) has 10 faculties (Arts, Catholic Theology, Economics and Management, Humanities, Informatics, Law, Natural Sciences, Political Science and Diplomacy, Social Sciences, Music Academy), including 40 departments, 22 study and research centers, 3 laboratories and Psychology Clinic, Kaunas Botanical Garden, and other non-academic divisions. Main buildings of VMU are located in the center of Kaunas, the second biggest city of Lithuania. 

There are two possibilities to reach Kaunas. One way is to go by plane to Kaunas airport. Ryanair and Airbaltic companies operate flights to Kaunas airport that is connected with city by bus line. Another possibility is to fly to Vilnius airport and to go to Kaunas by train from Vilnius train station. The journey takes approximately one hour and fifteen minutes. There are also frequent buses from Vilnius bus station from Vilnius to Kaunas and return. Journey usually takes one hour and a half. 

There is wide variety of accommodation possibilities in Kaunas from four-three star hotels to B&B’s. 

*       *       *

Organising Committee of the conference: Anita Stasulane, Atko Remmel, Milda Alisauskiene, Rasa Pranskeviciute, Egle Aleknaite, David Tjurfell.

Call for Papers: Race, Power and Mobilities

ETMU Days, October 26–27, 2017

University of Jyväskylä, Finland

Race, Power and Mobilities

Welcome!

The 14th ETMU Days of 2017 will take place in Jyväskylä. This year’s theme “Race, Power, and Mobilities” hopes to break taboos around the word “race” with the intention of reclaiming it and drawing attention to processes of racialization, power, and movement as well as their intersections. On the one hand, in the Nordic countries previous studies on (im)migration and ethnicity, have mainly neglected or ignored questions of power. On the other hand, whiteness and critical race scholars have commonly analyzed power and racialization processes without foregrounding issues of mobilities. Therefore, we believe that in the study of migration and mobility there is an urgent need of scholarship that unites critical analyses of power and hierarchical structures with a focus on racialization.

The conference theme will be explored and illuminated by our invited keynote speakers:

 • Kaarina Nikunen, University of Tampere, Finland
 • Tobias Hübinette, Karlstad Universitet, Sweden
 • Nando Sigona, University of Birmingham, UK

In addition, as another highlight of the 2017 ETMU Days, an invited panel organized in collaboration with the anti-racist RASTER research network will discuss practices and consequences of racialization.

We specifically invite working groups who examine social hierarchies and categories such as ethnicity, gender, sexuality, religion, language, geographical location, or physical dis/ability within the context of race, power, and mobilities.

We further welcome examinations of how descriptions of migration and ethnic relations are produced performatively. This includes, for instance, practices of racialization in media, education, work life, individual experiences, discourses or societal structures that are analyzed through the lenses of difference and power.

We look forward to a multidisciplinary event with much-needed discussions, for example on the status of refugees seeking asylum and undocumented migrants, legislations and policies, artistic mobility and cultural representations, racialized hate speech, and global impacts of migration.

The main languages of the ETMU Days are English, Finnish, Swedish and Finnish Sign Language. All keynotes will be presented in English. We encourage participants to use multilingual and visual resources in their presentations in order to enable multilingual and multidisciplinary discussions.

ETMU Days also organises a pre-conference seminar for doctoral students on October 25, 2017. More information about the pre-conference on our website before summer.

Submission Guidelines for Working Groups

We are inviting prospective working group convenors to submit a 300–400 words abstract for a working group theme to etmu2017@gmail.com. Prospective working group leaders are free to suggest relevant questions and topics to be discussed, not limited to the examples mentioned above. The convenors will be contacted by the June 16, 2017 and call for papers will be published on July 1, 2017.

Important dates and practicalities

 • Extended deadline for working group submissions 12 June, 2017
 • Length of working group abstracts: 300–400 words (including references)
 • The notification of acceptance of working groups June 16, 2017
 • Working group abstracts should be sent to etmu2017@gmail.com

 

Call for papers starts July 1, 2017

 • Call for papers ends August 31, 2017
 • The notification of acceptance of papers, September 15, 2017
 • Abstracts for working groups should be sent directly to convener(s) of the working groups

 

 • Registration starts September 15, 2017

 

 • Pre-conference for Ph.D. students October 25, 2017
 • ETMU Days October 26–27, 2017

 

For any enquiries regarding ETMU Days, please contact: etmu2017@gmail.com

For fees, registration, updated news, please check our website: http://etmudays.etmu.fi/

The 2017 website will be launched later in May

We are on Twitter: @ETMU2017, #ETMU2017

 

We look forward to seeing you at ETMU Days!

 

Sincerely,

 

Local organising committee

Sari Pöyhönen & Tuija Saresma (co-chairs), Minna Nerg (secretary), Johanna Ennser-Kananen, Outi Fingerroos, David Hoffman, Karina Horsti, Katarzyna Kärkkäinen, Päivi Pirkkalainen, Miikka Pyykkönen, Maiju Strömmer, Sonya Sahradyan and Sanna-Mari Vierimaa.

 

ETMU-päivät 26.–27.10.2017

Jyväskylän yliopisto

Rotu, valta ja liikkuvuus

 

Tervetuloa!

 

Vuoden 2017 ETMU-päivät pidetään Jyväskylässä teemalla Rotu, valta ja liikkuvuus. Nostamme tabuksikin muuttuneen sanan ETMU-päivien teemaksi, sillä haluamme kiinnittää huomiota rodullistamisen prosesseihin sekä rodullistamisen, vallan ja liikkuvuuden kombinaatioihin. Kun pohjoismaisessa muuttoliiketutkimuksessa on tutkittu esimerkiksi maahanmuuttoa ja etnisyyttä, kysymykset vallasta ovat saattaneet jäädä vähemmälle huomiolle. Valkoisuuden ja kriittisen rotuteorian tutkijat taas ovat analysoineet tarkkanäköisesti vallan ja rodullistamisen prosesseja, mutta liikkuvuuden näkökulma on ollut taka-alalla. Valta, hierarkkiset erot ja rodullistaminen liittyvät kuitenkin kiinteästi liikkuvuuden tutkimukseen. Näihin teemoihin pureutuvat ETMU-päivien kutsutut puhujat

 • Kaarina Nikunen, Tampereen yliopisto
 • Tobias Hübinette, Karlstad Universitet, Ruotsi
 • Nando Sigona, University of Birmingham, Iso-Britannia

 

Rodullistamisen käytänteitä ja seurauksia käsitellään myös paneelissa, jonka järjestämme yhdessä antirasistisen RASTER-tutkimusverkoston kanssa.

Kutsumme ETMU-päiville työryhmiä, joissa rotua, valtaa ja liikkuvuutta tarkastellaan yhteydessä muihin hierarkkisiin eroihin ja sosiaalisiin kategorioihin, kuten etnisyyteen, sukupuoleen, seksuaalisuuteen, uskontoon, kieleen, maantieteelliseen sijaintiin tai ruumiilliseen kyvykkyyteen. Toivotamme myös tervetulleeksi analysoimaan sitä, miten muuttoliikettä ja etnisiä suhteita koskevia kuvauksia ja tietoa tuotetaan performatiivisesti. Esimerkiksi mediassa, koulutuksessa ja työelämässä yksittäisten kokemusten, diskurssien ja yhteiskunnan rakenteiden tasoilla tapahtuvia rodullistamisen käytäntöjä voi analysoida erojen ja vallan näkökulmasta.

 

Toivomme ETMU-päivien virittävän monitieteistä keskustelua esimerkiksi turvapaikanhakijoiden ja paperittomien asemasta, lainsäädännöstä, liikkuvuuden taiteellisista ja kulttuurisista representaatioista, rodullistavasta vihapuheesta ja muuttoliikkeen globaaleista vaikutuksista.

 

ETMU-päivien viralliset kielet ovat englanti, suomi, ruotsi ja suomalainen viittomakieli. Kaikki keynote-esitelmät pidetään englanniksi. Kannustamme esiintyjiä käyttämään monikielisiä ja visuaalisia keinoja, jotta monitieteinen ja monikielinen keskustelu olisi mahdollista.

 

ETMU-päivät järjestää seminaarin jatko-opiskelijoille 25.10.2017. Lisätietoa seminaarista ETMU-päivien verkkosivuilla ennen kesää.

 

Kutsu työryhmille

 

Kutsumme työryhmien vetäjiä tarjoamaan 300–400 sanan abstraktin työryhmästä osoitteeseen etmu2017@gmail.com. Työryhmän vetäjät voivat ehdottaa aiheita, jotka ovat konferenssin teeman kannalta relevantteja tai jotka muutoin liittyvät etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimukseen. Työryhmän hyväksymisestä ilmoitetaan vetäjille 16.6.2017 mennessä, ja esitelmäkutsu työryhmiin julkaistaan 1.7.2017.

 

Tärkeät päivämäärät ja ohjeet:

 

 • Työryhmäesitysten viimeistä lähetyspäivää jatkettu 12.6.2017 saakka
 • Työryhmäesitysten pituus 300–400 sanaa (mukaan lukien viitteet)
 • Työryhmäesitykset lähetetään osoitteeseen etmu2017@gmail.com
 • Työryhmien vetäjille ilmoitetaan hyväksymisestä 16.6.2017

 

 • Abstraktikutsu työryhmiin julkaistaan 1.7.2017
 • Abstraktikutsu työryhmiin päättyy 31.8.2017
 • Abstraktien tarjoajille ilmoitetaan hyväksymisestä 15.9.2017
 • Abstraktit lähetetään suoraan työryhmän vetäjälle

 

 • Rekisteröityminen alkaa 15.9.2017

 

 • Jatko-opiskelijoiden seminaari 25.9.2017
 • ETMU-päivät 26.–27.10.2017

 

Kaikissa ETMU-päiviä koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä: etmu2017@gmail.com

Maksut, rekisteröityminen, uutiset, ETMU-päivien verkkosivut: http://etmudays.etmu.fi/(avataan myöhemmin toukokuussa)

Olemme myös Twitterissä: @ETMU2017, #ETMU2017

 

Tervetuloa ETMU-päiville!

 

Toivottaa

 

Jyväskylän järjestelytoimikunta

Sari Pöyhönen & Tuija Saresma (puheenjohtajat), Minna Nerg (sihteeri), Johanna Ennser-Kananen, Outi Fingerroos, David Hoffman, Karina Horsti, Katarzyna Kärkkäinen, Päivi Pirkkalainen, Miikka Pyykkönen, Maiju Strömmer, Sonya Sahradyan ja Sanna-Mari Vierimaa.

Confrence: Religion(s) and Power(s)

Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania
October 5-6, 2017

The Lithuanian Society for the Study of Religions in cooperation with Latvian Society for the Study of Religions and Estonian Society for the Study of Religions invites proposals for its upcoming international conference “Religion(s) and Power(s)”. To encourage new directions in the critical research of interrelations of religion(s) and power(s) from a broad range of approaches, we are seeking proposals on a wide range of topics including:
•    Private and public religions
•    Religions and politics
•    Non-religion and power
•    Religious inequalities and discrimination
•    Religions, human rights and justice
•    Powers of/within religions
•    Religion and nationalism
•    Mythology, divine kinship and power
•    Religion and colonialism
,•    Religions and education.
Other topics related to the conference theme are also encouraged.

Conference paper and session proposals must be sent by June 15, 2017. Please send your 250-300 word abstract and a 200-word personal bio to email: religiousstudieslt@gmail.com

Important conference dates:
June 15, 2017 – submission of conference paper and session proposals;
July 1, 2017 – notification of paper/session proposal acceptance;

July 1, 2017 – opening of registration for the conference;

August 15, 2017 – closing of registration for the conference;

September 1, 2017 – announcement of the conference program.


Conference Registration Fees:
–    Members of national associations of Baltic States associations for the study of religions – 50 EUR
–    Permanent/full-time faculty and non-affiliated participants – 80 EUR;
–    Graduate students and emeritus faculty – 50 EUR;
–    Late bird conference fee – 100 EUR.

Conference: Race, Power, and Moblities

ETMU Days, October 26–27, 2017
University of Jyväskylä, Finland
 
Race, Power and Mobilities
 
Welcome!
 
The 14th ETMU Days of 2017 will take place in Jyväskylä. This year’s theme “Race, Power, and Mobilities” hopes to break taboos around the word “race” with the intention of reclaiming it and drawing attention to processes of racialization, power, and movement as well as their intersections. On the one hand, in the Nordic countries previous studies on (im)migration and ethnicity, have mainly neglected or ignored questions of power. On the other hand, whiteness and critical race scholars have commonly analyzed power and racialization processes without foregrounding issues of mobilities. Therefore, we believe that in the study of migration and mobility there is an urgent need of scholarship that unites critical analyses of power and hierarchical structures with a focus on racialization.
 
The conference theme will be explored and illuminated by our invited keynote speakers:
 
·        Kaarina Nikunen, University of Tampere, Finland
·        Tobias Hübinette, Karlstad Universitet, Sweden
·        Nando Sigona, University of Birmingham, UK
 
In addition, as another highlight of the 2017 ETMU Days, an invited panel organized in collaboration with the anti-racist RASTER research network will discuss practices and consequences of racialization.
 
We specifically invite working groups who examine social hierarchies and categories such as ethnicity, gender, sexuality, religion, language, geographical location, or physical dis/ability within the context of race, power, and mobilities.
 
We further welcome examinations of how descriptions of migration and ethnic relations are produced performatively. This includes, for instance, practices of racialization in media, education, work life, individual experiences, discourses or societal structures that are analyzed through the lenses of difference and power.
 
We look forward to a multidisciplinary event with much-needed discussions, for example on the status of refugees seeking asylum and undocumented migrants, legislations and policies, artistic mobility and cultural representations, racialized hate speech, and global impacts of migration.
 
The main languages of the ETMU Days are English, Finnish, Swedish and Finnish Sign Language. All keynotes will be presented in English. We encourage participants to use multilingual and visual resources in their presentations in order to enable multilingual and multidisciplinary discussions.
 
ETMU Days also organises a pre-conference seminar for doctoral students on October 25, 2017. More information about the pre-conference on our website before summer.
 
Submission Guidelines for Working Groups
 
We are inviting prospective working group convenors to submit a 300–400 words abstract for a working group theme to etmu2017@gmail.com. Prospective working group leaders are free to suggest relevant questions and topics to be discussed, not limited to the examples mentioned above. The convenors will be contacted by the June 16, 2017 and call for papers will be published on July 1, 2017.
 
Important dates and practicalities
 
·        Deadline for working group submissions 31 May, 2017
·        Length of working group abstracts: 300–400 words (including references)
·        The notification of acceptance of working groups June 16, 2017
·        Working group abstracts should be sent toetmu2017@gmail.com
 
·        Call for papers starts July 1, 2017
·        Call for papers ends August 31, 2017
·        The notification of acceptance of papers, September 15, 2017
·        Abstracts for working groups should be sent directly to convener(s) of the working groups
 
·        Registration starts September 15, 2017
 
·        Pre-conference for Ph.D. students October 25, 2017
·        ETMU Days October 26–27, 2017
 
For any enquiries regarding ETMU Days, please contact: etmu2017@gmail.com
For fees, registration, updated news, please check our website: http://etmudays.etmu.fi/
The 2017 website will be launched later in May
We are on Twitter: @ETMU2017, #ETMU2017
 
We look forward to seeing you at ETMU Days!
 
Sincerely,
 
Local organising committee
Sari Pöyhönen & Tuija Saresma (co-chairs), Minna Nerg (secretary), Johanna Ennser-Kananen, Outi Fingerroos, David Hoffman, Karina Horsti, Katarzyna Kärkkäinen, Päivi Pirkkalainen, Miikka Pyykkönen, Maiju Strömmer, Sonya Sahradyan and Sanna-Mari Vierimaa.
 
ETMU-päivät 26.–27.10.2017
Jyväskylän yliopisto
Rotu, valta ja liikkuvuus
 
Tervetuloa!
 
Vuoden 2017 ETMU-päivät pidetään Jyväskylässä teemalla Rotu, valta ja liikkuvuus. Nostamme tabuksikin muuttuneen sanan ETMU-päivien teemaksi, sillä haluamme kiinnittää huomiota rodullistamisen prosesseihin sekä rodullistamisen, vallan ja liikkuvuuden kombinaatioihin. Kun pohjoismaisessa muuttoliiketutkimuksessa on tutkittu esimerkiksi maahanmuuttoa ja etnisyyttä, kysymykset vallasta ovat saattaneet jäädä vähemmälle huomiolle. Valkoisuuden ja kriittisen rotuteorian tutkijat taas ovat analysoineet tarkkanäköisesti vallan ja rodullistamisen prosesseja, mutta liikkuvuuden näkökulma on ollut taka-alalla. Valta, hierarkkiset erot ja rodullistaminen liittyvät kuitenkin kiinteästi liikkuvuuden tutkimukseen. Näihin teemoihin pureutuvat ETMU-päivien kutsutut puhujat
– Kaarina Nikunen, Tampereen yliopisto
– Tobias Hübinette, Karlstad Universitet, Ruotsi

– Nando Sigona, University of Birmingham, Iso-Britannia
 
Rodullistamisen käytänteitä ja seurauksia käsitellään myös paneelissa, jonka järjestämme yhdessä antirasistisen RASTER-tutkimusverkoston kanssa.
Kutsumme ETMU-päiville työryhmiä, joissa rotua, valtaa ja liikkuvuutta tarkastellaan yhteydessä muihin hierarkkisiin eroihin ja sosiaalisiin kategorioihin, kuten etnisyyteen, sukupuoleen, seksuaalisuuteen, uskontoon, kieleen, maantieteelliseen sijaintiin tai ruumiilliseen kyvykkyyteen. Toivotamme myös tervetulleeksi analysoimaan sitä, miten muuttoliikettä ja etnisiä suhteita koskevia kuvauksia ja tietoa tuotetaan performatiivisesti. Esimerkiksi mediassa, koulutuksessa ja työelämässä yksittäisten kokemusten, diskurssien ja yhteiskunnan rakenteiden tasoilla tapahtuvia rodullistamisen käytäntöjä voi analysoida erojen ja vallan näkökulmasta.
 
Toivomme ETMU-päivien virittävän monitieteistä keskustelua esimerkiksi turvapaikanhakijoiden ja paperittomien asemasta, lainsäädännöstä, liikkuvuuden taiteellisista ja kulttuurisista representaatioista, rodullistavasta vihapuheesta ja muuttoliikkeen globaaleista vaikutuksista.
 
ETMU-päivien viralliset kielet ovat englanti, suomi, ruotsi ja suomalainen viittomakieli. Kaikki keynote-esitelmät pidetään englanniksi. Kannustamme esiintyjiä käyttämään monikielisiä ja visuaalisia keinoja, jotta monitieteinen ja monikielinen keskustelu olisi mahdollista.
 
ETMU-päivät järjestää seminaarin jatko-opiskelijoille 25.10.2017. Lisätietoa seminaarista ETMU-päivien verkkosivuilla ennen kesää.
 
Kutsu työryhmille
 
Kutsumme työryhmien vetäjiä tarjoamaan 300–400 sanan abstraktin työryhmästä osoitteeseen etmu2017@gmail.com. Työryhmän vetäjät voivat ehdottaa aiheita, jotka ovat konferenssin teeman kannalta relevantteja tai jotka muutoin liittyvät etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimukseen. Työryhmän hyväksymisestä ilmoitetaan vetäjille 16.6.2017 mennessä, ja esitelmäkutsu työryhmiin julkaistaan 1.7.2017.
 
Tärkeät päivämäärät ja ohjeet:
 
·        Työryhmäesitysten viimeinen lähetyspäivä31.5.2017
·        Työryhmäesitysten pituus 300–400 sanaa (mukaan lukien viitteet)
·        Työryhmäesitykset lähetetään osoitteeseenetmu2017@gmail.com
·        Työryhmien vetäjille ilmoitetaan hyväksymisestä 16.6.2017
 
·        Abstraktikutsu työryhmiin julkaistaan 1.7.2017
·        Abstraktikutsu työryhmiin päättyy 31.8.2017
·        Abstraktien tarjoajille ilmoitetaan hyväksymisestä 15.9.2017
·        Abstraktit lähetetään suoraan työryhmän vetäjälle
 
·        Rekisteröityminen alkaa 15.9.2017
 
·        Jatko-opiskelijoiden seminaari 25.9.2017
·        ETMU-päivät 26.–27.10.2017
 
Kaikissa ETMU-päiviä koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä: etmu2017@gmail.com
Maksut, rekisteröityminen, uutiset, ETMU-päivien verkkosivut: http://etmudays.etmu.fi/ (avataan myöhemmin toukokuussa)
Olemme myös Twitterissä: @ETMU2017,#ETMU2017

Call for Papers: Islam in America: Civic and Religious Youth Identities

Respect Graduate School

Inaugural Conference

“Islam in America: Civic and Religious Youth Identities”

October 21-22, 2017

Bethlehem, PA 18017

** NOW ACCEPTING PAPERS **

Please join us for an exciting and multi-faceted academic conference on Islam in America.  Respect Graduate School’s Inaugural Conference will examine the issues at the intersections of religious and civic identities among Muslim American youth.  Hear fascinating and insightful papers spanning theory as well as practice, academic discourse and community involvement.  Dr. Ingrid Mattson will deliver the Keynote Address.  Dr. Mattson’s work focuses on Qur’anic interpretation, Muslim ethics, environmental responsibility, women and family law, as well as interfaith activism.  Join us for stimulating panels, networking opportunities, delicious meals and our local vendors’ bazaar (on-site).

Links for Conference Webpage:

 • Call for papers
 • Conference Schedule (coming soon, by August)
 • Online Registration
  • Online Registration – $15 if you register by August 15, 2017, $18 after August 15
  • On-site Registration – $20
 • HOTELS – Conference rate available at nearby Homewood Suites. Click here to make a reservation.

VIth Open Conference of the Section on Sociology of Religion, German Sociological Association, 7th – 9th December 2017

 

Conference Venue: St. Bernhard in Rastatt (near Karlsruhe) / GERMANY

Sociological research on religion is empirically and thematically diverse.
Since the classical authors, religion has been identified as a mirror and
as a place of social change. With its integrative and contentious
potentials, as well as its continuities and discontinuities, religion is
also currently a central object of sociological interest; it allows an
exemplary reflection on social processes of transformation and
stabilisation. This leads to multifaceted research on religious realities,
both in European societies and in other world regions. In order to
highlight the relations between religion and society, the Section on
Sociology of Religion in the German Sociological Association (DGS)
invites scholars to its VIth Open Conference, to present diverse,
empirically and theoretically oriented contributions from a sociology of
religion perspective.

Research themes may concern institutional conditions and organisational
forms of religious practice, religious knowledge and beliefs, the
configuration of power relations in the religious field, religious gender
relations, processes of professionalisation or the diversification of
religiosity towards popular religion and spiritualisation, religious
movements, emotions and ritual forms or religious biographies, the
negotiation of religious practices and identities in migration contexts or
the representation of religiosity in the public sphere. Contributions to
varying topics and areas are very welcome. A special focus of the
conference is on methodological questions; several panels will be reserved
for the discussion of this issue. The conference offers the opportunity to
present and discuss different theoretical perspectives and empirical
approaches (quantitative and qualitative) – and to network.The conference
welcomes the presentation of current research projects and the discussion
of topics that do not fit into the thematically focused events of the
section. Junior scholars are particularly invited to submit abstracts. The
primary language of the conference is German, however English papers are
very welcome.

Deadline: Please submit abstracts of 250 words (in .doc or .pdf format)
by May, 31st 2017 to the three organisers listed below:

Marc Breuer, Katholische Hochschule NRW, Paderborn, m.breuer@katho-nrw.de

Uta Karstein, Universität Leipzig, karstein@uni-leipzig.de

Kornelia Sammet, Universität Leipzig, sammet@uni-leipzig.de

Call for Papers: ISA Research Committee on the Sociology of Religion (RC22)

Call for Papers: ISA Research Committee on the Sociology of Religion (RC22)

Call for Papers: Centre for Education for Racial Equality at The University of Edinburgh

Third Call for Papers ‘Activism and antiracism in education: telling our stories’

Biennial Conference

14th-16th of June 2017 Moray House School of Education, Edinburgh

Keynotes will include:

Professor Eduardo Bonilla-Silva, Duke University, Racism in a Post-Racial America

Professor Gloria Wekker, University of Utrecht, White Innocence in the Dutch Academy

Professor Robert Phillipson, University of Copenhagen, Global English, an imperialist

project?

Professor Tove Skutnabb-Kangas, Anti-Linguicist and Pro-Linguistic-Human Rights

Education – what, why and how?

Conference themes:

(1) Reclaiming teacher activism/political literacy

It is hard for teachers to be part of a system that recreates the inequalities of society and, at the same time, to try and change that system. One indication of the challenge is the recognition by advocates of a social justice approach to teacher education that being “critical” is not enough and that teachers have a responsibility to act as agents of social change. For this to become reality, teachers need to be able to consider how change can come about in their context, what obstacles need to be overcome and how specific issues of discrimination relate to wider influences in society.

This strand welcomes proposals from teachers and teacher educators who have stories to tell of anti-racist activism. We hope to draw lessons about how a political understanding of society helps teacher activists to be agents of change.

(2) The power of intergenerational activism and solidarity

Racism and discrimination shape the experiences of different generational groups in specific ways. Inequalities develop in complex ways across the lifecourse, and while generational interests sometimes appear in tension, global events have shown that there is a need for intergenerational solidarity and activism in order to address persisting inequalities of race and other categories.

Intergenerational relationships are a key site of both reproducing and challenging race and other inequalities, whether in professional relationships – e.g. working with children and young people – or in personal relationships within families and communities.

This stream welcomes contributions that explore the experiences of racism and other forms of discrimination of different generational groups, give voice to generational groups that are silenced, and link these to intergenerational activism and social change.

(3) Countering monolingual hegemony in education

Globalization and migratory forces have resulted in ever increasing linguistic diversity in contemporary educational contexts. Yet dominant language policies frequently ignore the realities of multilingual classrooms and conceptualize/position speakers of indigenous, heritage and regional languages as a problem rather than as a resource. This stream welcomes papers examining ways in which educators and community activists disrupt prevailing monolingual ideologies by creating spaces where learning takes place in two or more languages both inside and outside of schools, colleges, universities, and community and adult education. It also encourages contributions concerning ways in which children and young people take a critical stance towards the role of languages in any educational context and actively participate in translanguaging/ multilingual practices for educational purposes.

(4) Decolonising the curriculum

The masters’ tools will never dismantle the master’s house – Audre Lorde

Countering dominant hegemony and narratives require different strategies. Inserting new inputs into the curriculum (tinkering) can leave existing curriculum largely unchanged. Decolonisation is about dismantling, requiring critical reflective thinking and a robust understanding of how European and Western knowledge, language and power structures have shaped curriculum. Decolonising the curriculum also calls for a re-theorising of the history, contributions, and experiences of black, minority and indigenous peoples, thereby desanitising what is remembered. This strand welcomes papers by educators (school, college and university, community and adult education) who have looked at reframing curriculum and problemmatised the nature of knowledge.

Abstracts:

Abstracts for papers relating to one or more of these themes are welcomed. Abstracts of 250-300 words should be submitted to ceresconference2017@ed.ac.uk by Friday 28th April 2017. Abstracts will be peer reviewed by the CERES co-director team, and applicants will be notified of abstract acceptance by Friday 12th May 2017.

For further information please contact The Centre for Education for Racial Equality in Scotland, The University of Edinburgh, Moray House School of Education Room B.04 Old Moray House Holyrood Road Edinburgh, UK. EH8 8AQ. Tel: +44(0)131 651 6371; Email: ceresconference2017@ed.ac.uk

 

Call for Papers: “Approaching Ethnoheterogenesis. Membership, Ethnicity, and Social Change in Contemporary Societies”.

 Organization: Prof. Dr. Mathias Bös, PD Dr. Nina Clara Tiesler, and Deborah Sielert. Institute of Sociology, Leibniz University of Hannover (Deutsche Gesellschaft für Soziologie – Sektion Migration und ethnische Minderheiten)

Email to: n.tiesler@ish.uni-hannover.de

Venue: Hannover Leibnizhaus

Date: Thursday and Friday, December 12th and 13th, 2017   

The study of societal change and ethnic relations has been a core pursuit in Sociology, both in the past and in the present, especially – though not exclusively – in historical contexts marked by heightened migration. This conference aims to refine the theoretical understanding of social and cultural processes regarding the formation of ethnicities and ethnic diversity (Yancey et al 1976, Bös 2010).

The specific contribution of this conference goes to the research context of migrants and migrant descendants; wherein conceptual debates on self-perceptions, modes of belonging, group formation, and collective subjectivities continue to be at the core of theoretical considerations (Cohen 1974, Glazer and Moynihan 1975, Banton 2008). Importantly, the conference also goes beyond this context: studying the genesis and continuously shifting social forms of ethnicities is heuristically important in that it can help us clarify processes of socio-, cultural-, and political change in society at large (Bell 1975, Bös 2011, Banton 2011).

Researching the emergence of ethnicities has a long tradition in diverse social sciences and in the humanities. The term ethnogenesis originally described constitutive processes of ethnic groups, their possible fissions, de-ethnization, expansion, or new formations over time and space (Singer 1962, Voss 2008). From the mid-1970s onward, in American Sociology, ethnogenesis was also used to grasp societal assimilation, integration, and change caused by ethnic diversification (Greeley 1974), as such describing socio-cultural change among both minority and majority groupings and in society at large.

However, it appears that current analytical concepts and frameworks to describe the genesis of ethnicities and societal change through ethnic diversification are too limited to grasp these complex and multi-dimensional formative processes (Barth 1969, Fardon 1987, Thompson 2011, Bös 2015). These concepts (e.g., assimilation, identity, integration, diversity, inclusion, multi-ethnic societies, etc.) often represent normative self-descriptions by civil society rather than analytical categories of heuristic value. Therefore, we propose the concept of Ethnoheterogenesis (EHG) as a starting point to discuss multidimensional models of specific forms of societization (Vergesellschaftung), which involve ethnic framing and affiliations of individuals, groupings, and macro groups (Tiesler 2015). Rather than reducing such formative processes to linear models, new concepts such a Ethnoheterogenesis explicitly address the dialectic of homogenization and heterogenization in the genesis of ethnicities, as well as the normality of de-ethnization and multiple options regarding ethnic affiliation (Waters 1990).

The aim of the conference is to further develop EHG or other new alternatives as analytical categories for processes of socio-cultural change in complex settings of transnationally constituted societies that can be coined ethnoheterogeneous (Claussen 2013). We invite international scholars for a critical discussion in favor of further theorizing. Conceptual papers and empirical studies referring to the following themes are welcome:

 1. What changes in ethnic framing, ethnic affiliation, and multiplicity of memberships/belongings can be observed in current times of heightened mobility and how can they be analyzed?

What can be said about ethnicity as a resource for individualization, collectivization, and community building or potential counterhegemonic cultures?

– What forms of “past presencing” can be reconstructed in the processes of ethno(hetero)genesis?

– What does the analysis of the genesis and changes of ethnic framing and multiplicity of memberships add to the broader field of sociology (i.e., Sociology of Migration, Global Sociology, and Sociology of the Nation State)?

 1. How are the processes of (de-)ethnization interwoven with social inequality (economic, legal, political, etc.)?

– What role do institutions such as the family, neighborhoods, work, or communities play in this context?

– How should we think about the genesis of ethnicities in the intersection with and relation to different categories of social inequality, and most importantly race, gender, class, and/or generation?

 1. How does ethnicity function as an element in the structuring of (world) society?

– What can be said about the (changing) role of the nation in the emergence of ethnicities and membership roles?

What is the role of spatial configuration, such as transnationalism, in the genesis of ethnicities?

What insights can be gained from related fields such as diaspora or transnational studies?

Keynote Speakers:      

·        Nadje Al-Ali, Centre for Gender Studies, SOAS

·        Thomas D. Hall, Prof. Emeritus, Department of History, DePauw University

 

We are looking forward to proposals for lectures and/or workshops. The abstracts (one page long) should include the question, empirical/theoretical background, hypothesis, and brief personal details. Please send your proposals or abstracts to n.tiesler@ish.uni-hannover.de
ABSTRACTS DUE: June 15, 2017