Confrence: Religion(s) and Power(s)

Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania
October 5-6, 2017

The Lithuanian Society for the Study of Religions in cooperation with Latvian Society for the Study of Religions and Estonian Society for the Study of Religions invites proposals for its upcoming international conference “Religion(s) and Power(s)”. To encourage new directions in the critical research of interrelations of religion(s) and power(s) from a broad range of approaches, we are seeking proposals on a wide range of topics including:
•    Private and public religions
•    Religions and politics
•    Non-religion and power
•    Religious inequalities and discrimination
•    Religions, human rights and justice
•    Powers of/within religions
•    Religion and nationalism
•    Mythology, divine kinship and power
•    Religion and colonialism
,•    Religions and education.
Other topics related to the conference theme are also encouraged.

Conference paper and session proposals must be sent by June 15, 2017. Please send your 250-300 word abstract and a 200-word personal bio to email: religiousstudieslt@gmail.com

Important conference dates:
June 15, 2017 – submission of conference paper and session proposals;
July 1, 2017 – notification of paper/session proposal acceptance;

July 1, 2017 – opening of registration for the conference;

August 15, 2017 – closing of registration for the conference;

September 1, 2017 – announcement of the conference program.


Conference Registration Fees:
–    Members of national associations of Baltic States associations for the study of religions – 50 EUR
–    Permanent/full-time faculty and non-affiliated participants – 80 EUR;
–    Graduate students and emeritus faculty – 50 EUR;
–    Late bird conference fee – 100 EUR.

Conference: Race, Power, and Moblities

ETMU Days, October 26–27, 2017
University of Jyväskylä, Finland
 
Race, Power and Mobilities
 
Welcome!
 
The 14th ETMU Days of 2017 will take place in Jyväskylä. This year’s theme “Race, Power, and Mobilities” hopes to break taboos around the word “race” with the intention of reclaiming it and drawing attention to processes of racialization, power, and movement as well as their intersections. On the one hand, in the Nordic countries previous studies on (im)migration and ethnicity, have mainly neglected or ignored questions of power. On the other hand, whiteness and critical race scholars have commonly analyzed power and racialization processes without foregrounding issues of mobilities. Therefore, we believe that in the study of migration and mobility there is an urgent need of scholarship that unites critical analyses of power and hierarchical structures with a focus on racialization.
 
The conference theme will be explored and illuminated by our invited keynote speakers:
 
·        Kaarina Nikunen, University of Tampere, Finland
·        Tobias Hübinette, Karlstad Universitet, Sweden
·        Nando Sigona, University of Birmingham, UK
 
In addition, as another highlight of the 2017 ETMU Days, an invited panel organized in collaboration with the anti-racist RASTER research network will discuss practices and consequences of racialization.
 
We specifically invite working groups who examine social hierarchies and categories such as ethnicity, gender, sexuality, religion, language, geographical location, or physical dis/ability within the context of race, power, and mobilities.
 
We further welcome examinations of how descriptions of migration and ethnic relations are produced performatively. This includes, for instance, practices of racialization in media, education, work life, individual experiences, discourses or societal structures that are analyzed through the lenses of difference and power.
 
We look forward to a multidisciplinary event with much-needed discussions, for example on the status of refugees seeking asylum and undocumented migrants, legislations and policies, artistic mobility and cultural representations, racialized hate speech, and global impacts of migration.
 
The main languages of the ETMU Days are English, Finnish, Swedish and Finnish Sign Language. All keynotes will be presented in English. We encourage participants to use multilingual and visual resources in their presentations in order to enable multilingual and multidisciplinary discussions.
 
ETMU Days also organises a pre-conference seminar for doctoral students on October 25, 2017. More information about the pre-conference on our website before summer.
 
Submission Guidelines for Working Groups
 
We are inviting prospective working group convenors to submit a 300–400 words abstract for a working group theme to etmu2017@gmail.com. Prospective working group leaders are free to suggest relevant questions and topics to be discussed, not limited to the examples mentioned above. The convenors will be contacted by the June 16, 2017 and call for papers will be published on July 1, 2017.
 
Important dates and practicalities
 
·        Deadline for working group submissions 31 May, 2017
·        Length of working group abstracts: 300–400 words (including references)
·        The notification of acceptance of working groups June 16, 2017
·        Working group abstracts should be sent toetmu2017@gmail.com
 
·        Call for papers starts July 1, 2017
·        Call for papers ends August 31, 2017
·        The notification of acceptance of papers, September 15, 2017
·        Abstracts for working groups should be sent directly to convener(s) of the working groups
 
·        Registration starts September 15, 2017
 
·        Pre-conference for Ph.D. students October 25, 2017
·        ETMU Days October 26–27, 2017
 
For any enquiries regarding ETMU Days, please contact: etmu2017@gmail.com
For fees, registration, updated news, please check our website: http://etmudays.etmu.fi/
The 2017 website will be launched later in May
We are on Twitter: @ETMU2017, #ETMU2017
 
We look forward to seeing you at ETMU Days!
 
Sincerely,
 
Local organising committee
Sari Pöyhönen & Tuija Saresma (co-chairs), Minna Nerg (secretary), Johanna Ennser-Kananen, Outi Fingerroos, David Hoffman, Karina Horsti, Katarzyna Kärkkäinen, Päivi Pirkkalainen, Miikka Pyykkönen, Maiju Strömmer, Sonya Sahradyan and Sanna-Mari Vierimaa.
 
ETMU-päivät 26.–27.10.2017
Jyväskylän yliopisto
Rotu, valta ja liikkuvuus
 
Tervetuloa!
 
Vuoden 2017 ETMU-päivät pidetään Jyväskylässä teemalla Rotu, valta ja liikkuvuus. Nostamme tabuksikin muuttuneen sanan ETMU-päivien teemaksi, sillä haluamme kiinnittää huomiota rodullistamisen prosesseihin sekä rodullistamisen, vallan ja liikkuvuuden kombinaatioihin. Kun pohjoismaisessa muuttoliiketutkimuksessa on tutkittu esimerkiksi maahanmuuttoa ja etnisyyttä, kysymykset vallasta ovat saattaneet jäädä vähemmälle huomiolle. Valkoisuuden ja kriittisen rotuteorian tutkijat taas ovat analysoineet tarkkanäköisesti vallan ja rodullistamisen prosesseja, mutta liikkuvuuden näkökulma on ollut taka-alalla. Valta, hierarkkiset erot ja rodullistaminen liittyvät kuitenkin kiinteästi liikkuvuuden tutkimukseen. Näihin teemoihin pureutuvat ETMU-päivien kutsutut puhujat
– Kaarina Nikunen, Tampereen yliopisto
– Tobias Hübinette, Karlstad Universitet, Ruotsi

– Nando Sigona, University of Birmingham, Iso-Britannia
 
Rodullistamisen käytänteitä ja seurauksia käsitellään myös paneelissa, jonka järjestämme yhdessä antirasistisen RASTER-tutkimusverkoston kanssa.
Kutsumme ETMU-päiville työryhmiä, joissa rotua, valtaa ja liikkuvuutta tarkastellaan yhteydessä muihin hierarkkisiin eroihin ja sosiaalisiin kategorioihin, kuten etnisyyteen, sukupuoleen, seksuaalisuuteen, uskontoon, kieleen, maantieteelliseen sijaintiin tai ruumiilliseen kyvykkyyteen. Toivotamme myös tervetulleeksi analysoimaan sitä, miten muuttoliikettä ja etnisiä suhteita koskevia kuvauksia ja tietoa tuotetaan performatiivisesti. Esimerkiksi mediassa, koulutuksessa ja työelämässä yksittäisten kokemusten, diskurssien ja yhteiskunnan rakenteiden tasoilla tapahtuvia rodullistamisen käytäntöjä voi analysoida erojen ja vallan näkökulmasta.
 
Toivomme ETMU-päivien virittävän monitieteistä keskustelua esimerkiksi turvapaikanhakijoiden ja paperittomien asemasta, lainsäädännöstä, liikkuvuuden taiteellisista ja kulttuurisista representaatioista, rodullistavasta vihapuheesta ja muuttoliikkeen globaaleista vaikutuksista.
 
ETMU-päivien viralliset kielet ovat englanti, suomi, ruotsi ja suomalainen viittomakieli. Kaikki keynote-esitelmät pidetään englanniksi. Kannustamme esiintyjiä käyttämään monikielisiä ja visuaalisia keinoja, jotta monitieteinen ja monikielinen keskustelu olisi mahdollista.
 
ETMU-päivät järjestää seminaarin jatko-opiskelijoille 25.10.2017. Lisätietoa seminaarista ETMU-päivien verkkosivuilla ennen kesää.
 
Kutsu työryhmille
 
Kutsumme työryhmien vetäjiä tarjoamaan 300–400 sanan abstraktin työryhmästä osoitteeseen etmu2017@gmail.com. Työryhmän vetäjät voivat ehdottaa aiheita, jotka ovat konferenssin teeman kannalta relevantteja tai jotka muutoin liittyvät etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimukseen. Työryhmän hyväksymisestä ilmoitetaan vetäjille 16.6.2017 mennessä, ja esitelmäkutsu työryhmiin julkaistaan 1.7.2017.
 
Tärkeät päivämäärät ja ohjeet:
 
·        Työryhmäesitysten viimeinen lähetyspäivä31.5.2017
·        Työryhmäesitysten pituus 300–400 sanaa (mukaan lukien viitteet)
·        Työryhmäesitykset lähetetään osoitteeseenetmu2017@gmail.com
·        Työryhmien vetäjille ilmoitetaan hyväksymisestä 16.6.2017
 
·        Abstraktikutsu työryhmiin julkaistaan 1.7.2017
·        Abstraktikutsu työryhmiin päättyy 31.8.2017
·        Abstraktien tarjoajille ilmoitetaan hyväksymisestä 15.9.2017
·        Abstraktit lähetetään suoraan työryhmän vetäjälle
 
·        Rekisteröityminen alkaa 15.9.2017
 
·        Jatko-opiskelijoiden seminaari 25.9.2017
·        ETMU-päivät 26.–27.10.2017
 
Kaikissa ETMU-päiviä koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä: etmu2017@gmail.com
Maksut, rekisteröityminen, uutiset, ETMU-päivien verkkosivut: http://etmudays.etmu.fi/ (avataan myöhemmin toukokuussa)
Olemme myös Twitterissä: @ETMU2017,#ETMU2017

Call for Papers: Islam in America: Civic and Religious Youth Identities

Respect Graduate School

Inaugural Conference

“Islam in America: Civic and Religious Youth Identities”

October 21-22, 2017

Bethlehem, PA 18017

** NOW ACCEPTING PAPERS **

Please join us for an exciting and multi-faceted academic conference on Islam in America.  Respect Graduate School’s Inaugural Conference will examine the issues at the intersections of religious and civic identities among Muslim American youth.  Hear fascinating and insightful papers spanning theory as well as practice, academic discourse and community involvement.  Dr. Ingrid Mattson will deliver the Keynote Address.  Dr. Mattson’s work focuses on Qur’anic interpretation, Muslim ethics, environmental responsibility, women and family law, as well as interfaith activism.  Join us for stimulating panels, networking opportunities, delicious meals and our local vendors’ bazaar (on-site).

Links for Conference Webpage:

 • Call for papers
 • Conference Schedule (coming soon, by August)
 • Online Registration
  • Online Registration – $15 if you register by August 15, 2017, $18 after August 15
  • On-site Registration – $20
 • HOTELS – Conference rate available at nearby Homewood Suites. Click here to make a reservation.

VIth Open Conference of the Section on Sociology of Religion, German Sociological Association, 7th – 9th December 2017

 

Conference Venue: St. Bernhard in Rastatt (near Karlsruhe) / GERMANY

Sociological research on religion is empirically and thematically diverse.
Since the classical authors, religion has been identified as a mirror and
as a place of social change. With its integrative and contentious
potentials, as well as its continuities and discontinuities, religion is
also currently a central object of sociological interest; it allows an
exemplary reflection on social processes of transformation and
stabilisation. This leads to multifaceted research on religious realities,
both in European societies and in other world regions. In order to
highlight the relations between religion and society, the Section on
Sociology of Religion in the German Sociological Association (DGS)
invites scholars to its VIth Open Conference, to present diverse,
empirically and theoretically oriented contributions from a sociology of
religion perspective.

Research themes may concern institutional conditions and organisational
forms of religious practice, religious knowledge and beliefs, the
configuration of power relations in the religious field, religious gender
relations, processes of professionalisation or the diversification of
religiosity towards popular religion and spiritualisation, religious
movements, emotions and ritual forms or religious biographies, the
negotiation of religious practices and identities in migration contexts or
the representation of religiosity in the public sphere. Contributions to
varying topics and areas are very welcome. A special focus of the
conference is on methodological questions; several panels will be reserved
for the discussion of this issue. The conference offers the opportunity to
present and discuss different theoretical perspectives and empirical
approaches (quantitative and qualitative) – and to network.The conference
welcomes the presentation of current research projects and the discussion
of topics that do not fit into the thematically focused events of the
section. Junior scholars are particularly invited to submit abstracts. The
primary language of the conference is German, however English papers are
very welcome.

Deadline: Please submit abstracts of 250 words (in .doc or .pdf format)
by May, 31st 2017 to the three organisers listed below:

Marc Breuer, Katholische Hochschule NRW, Paderborn, m.breuer@katho-nrw.de

Uta Karstein, Universität Leipzig, karstein@uni-leipzig.de

Kornelia Sammet, Universität Leipzig, sammet@uni-leipzig.de

Call for Applications: “Religion, Culture, and Society: Entanglement and Confrontation”

 The 2017 UCSIA  summer school is a one-week course taking place from Sunday 27th of August until Saturday  2nd of September 2017. This year the program will focus on the topic ‘Between Market, State and Religion: Economic Realities, Social Justice & Faith Traditions’
 
Topic:
 
This year, the central aim of the UCSIA summer school is to reflect upon the evolutions of economic markets interacting with specific political and socio-religious contexts through time and space. The focus is put upon the ways in which socio-economic evolutions such as globalization, the historical rise of capitalist economies and the idea of the self-regulating market interact with and affect socio-religious and cultural normative frameworks on both the level of governmental policy, economic stakeholders and the individual household. The present call invites paper proposals in which the broad topic of economic realities interacting with social contexts and faith traditions will be discussed from a diverse line of approach, clustered around following subthemes:
 
§  Globalization, economic imperialism, and social justice
§  Religious communities and economic values and production
§  Capitalism under construction: appropriation of capitalist producing and consuming
 
 
Guest lecturers are Prof. Dr. Jennifer Olmsted(Department of Economics and Middle East Studies at Drew University), Prof. Dr. Mayfair Yang (Department of Religious Studies and Department of East Asian Languages & Cultural Studies, University of California, Santa Barbara), Dr. David Henig (School of Anthropology & Conservation, University of Kent, UK) and Prof. Dr. Paul Oslington (Alphacrusis College, Sydney, Australia)
 
Practical details:
 
Participation and stay for young scholars and researchers are free of charge. Participants should pay for their own travel expenses to Antwerp.
 
You can submit your application via the electronic submission form on the summer school website.The completed file, as well as all other required application documents, must be submitted to the UCSIA Selection Committee not later thanSunday 14th of May 2017.
 
For further information regarding the program and application procedure, please have a look at our website: www.ucsia.org/summerschool.
 
Please help us to distribute this call for applications among Ph.D. students and postdoctoral scholars who might be interested in applying for this summer school.
 
For all further information, do not hesitate to contact us at the address below.
 
Contact:
 
Ellen Decraene
Project Manager UCSIA
Prinsstraat 14
2000 Antwerp – Belgium
Tel: +32/3/265.45.99
Fax: +32/3/707.09.31

Call for Applications: “Religion, Culture, and Society: Entanglement and Confrontation”

 The 2017 UCSIA  summer school is a one-week course taking place from Sunday 27th of August until Saturday  2nd of September 2017. This year the program will focus on the topic ‘Between Market, State and Religion: Economic Realities, Social Justice & Faith Traditions’
 
Topic:
 
This year, the central aim of the UCSIA summer school is to reflect upon the evolutions of economic markets interacting with specific political and socio-religious contexts through time and space. The focus is put upon the ways in which socio-economic evolutions such as globalization, the historical rise of capitalist economies and the idea of the self-regulating market interact with and affect socio-religious and cultural normative frameworks on both the level of governmental policy, economic stakeholders and the individual household. The present call invites paper proposals in which the broad topic of economic realities interacting with social contexts and faith traditions will be discussed from a diverse line of approach, clustered around following subthemes:
 
§  Globalization, economic imperialism, and social justice
§  Religious communities and economic values and production
§  Capitalism under construction: appropriation of capitalist producing and consuming
 
 
Guest lecturers are Prof. Dr. Jennifer Olmsted(Department of Economics and Middle East Studies at Drew University), Prof. Dr. Mayfair Yang (Department of Religious Studies and Department of East Asian Languages & Cultural Studies, University of California, Santa Barbara), Dr. David Henig (School of Anthropology & Conservation, University of Kent, UK) and Prof. Dr. Paul Oslington (Alphacrusis College, Sydney, Australia)
 
Practical details:
 
Participation and stay for young scholars and researchers are free of charge. Participants should pay for their own travel expenses to Antwerp.
 
You can submit your application via the electronic submission form on the summer school website.The completed file, as well as all other required application documents, must be submitted to the UCSIA Selection Committee not later thanSunday 14th of May 2017.
 
For further information regarding the program and application procedure, please have a look at our website: www.ucsia.org/summerschool.
 
Please help us to distribute this call for applications among Ph.D. students and postdoctoral scholars who might be interested in applying for this summer school.
 
For all further information, do not hesitate to contact us at the address below.
 
Contact:
 
Ellen Decraene
Project Manager UCSIA
Prinsstraat 14
2000 Antwerp – Belgium
Tel: +32/3/265.45.99
Fax: +32/3/707.09.31

Call for Papers: ISA Research Committee on the Sociology of Religion (RC22)

Call for Papers: ISA Research Committee on the Sociology of Religion (RC22)

Call for Papers: “Approaching Ethnoheterogenesis. Membership, Ethnicity, and Social Change in Contemporary Societies”.

 Organization: Prof. Dr. Mathias Bös, PD Dr. Nina Clara Tiesler, and Deborah Sielert. Institute of Sociology, Leibniz University of Hannover (Deutsche Gesellschaft für Soziologie – Sektion Migration und ethnische Minderheiten)

Email to: n.tiesler@ish.uni-hannover.de

Venue: Hannover Leibnizhaus

Date: Thursday and Friday, December 12th and 13th, 2017   

The study of societal change and ethnic relations has been a core pursuit in Sociology, both in the past and in the present, especially – though not exclusively – in historical contexts marked by heightened migration. This conference aims to refine the theoretical understanding of social and cultural processes regarding the formation of ethnicities and ethnic diversity (Yancey et al 1976, Bös 2010).

The specific contribution of this conference goes to the research context of migrants and migrant descendants; wherein conceptual debates on self-perceptions, modes of belonging, group formation, and collective subjectivities continue to be at the core of theoretical considerations (Cohen 1974, Glazer and Moynihan 1975, Banton 2008). Importantly, the conference also goes beyond this context: studying the genesis and continuously shifting social forms of ethnicities is heuristically important in that it can help us clarify processes of socio-, cultural-, and political change in society at large (Bell 1975, Bös 2011, Banton 2011).

Researching the emergence of ethnicities has a long tradition in diverse social sciences and in the humanities. The term ethnogenesis originally described constitutive processes of ethnic groups, their possible fissions, de-ethnization, expansion, or new formations over time and space (Singer 1962, Voss 2008). From the mid-1970s onward, in American Sociology, ethnogenesis was also used to grasp societal assimilation, integration, and change caused by ethnic diversification (Greeley 1974), as such describing socio-cultural change among both minority and majority groupings and in society at large.

However, it appears that current analytical concepts and frameworks to describe the genesis of ethnicities and societal change through ethnic diversification are too limited to grasp these complex and multi-dimensional formative processes (Barth 1969, Fardon 1987, Thompson 2011, Bös 2015). These concepts (e.g., assimilation, identity, integration, diversity, inclusion, multi-ethnic societies, etc.) often represent normative self-descriptions by civil society rather than analytical categories of heuristic value. Therefore, we propose the concept of Ethnoheterogenesis (EHG) as a starting point to discuss multidimensional models of specific forms of societization (Vergesellschaftung), which involve ethnic framing and affiliations of individuals, groupings, and macro groups (Tiesler 2015). Rather than reducing such formative processes to linear models, new concepts such a Ethnoheterogenesis explicitly address the dialectic of homogenization and heterogenization in the genesis of ethnicities, as well as the normality of de-ethnization and multiple options regarding ethnic affiliation (Waters 1990).

The aim of the conference is to further develop EHG or other new alternatives as analytical categories for processes of socio-cultural change in complex settings of transnationally constituted societies that can be coined ethnoheterogeneous (Claussen 2013). We invite international scholars for a critical discussion in favor of further theorizing. Conceptual papers and empirical studies referring to the following themes are welcome:

 1. What changes in ethnic framing, ethnic affiliation, and multiplicity of memberships/belongings can be observed in current times of heightened mobility and how can they be analyzed?

What can be said about ethnicity as a resource for individualization, collectivization, and community building or potential counterhegemonic cultures?

– What forms of “past presencing” can be reconstructed in the processes of ethno(hetero)genesis?

– What does the analysis of the genesis and changes of ethnic framing and multiplicity of memberships add to the broader field of sociology (i.e., Sociology of Migration, Global Sociology, and Sociology of the Nation State)?

 1. How are the processes of (de-)ethnization interwoven with social inequality (economic, legal, political, etc.)?

– What role do institutions such as the family, neighborhoods, work, or communities play in this context?

– How should we think about the genesis of ethnicities in the intersection with and relation to different categories of social inequality, and most importantly race, gender, class, and/or generation?

 1. How does ethnicity function as an element in the structuring of (world) society?

– What can be said about the (changing) role of the nation in the emergence of ethnicities and membership roles?

What is the role of spatial configuration, such as transnationalism, in the genesis of ethnicities?

What insights can be gained from related fields such as diaspora or transnational studies?

Keynote Speakers:      

·        Nadje Al-Ali, Centre for Gender Studies, SOAS

·        Thomas D. Hall, Prof. Emeritus, Department of History, DePauw University

 

We are looking forward to proposals for lectures and/or workshops. The abstracts (one page long) should include the question, empirical/theoretical background, hypothesis, and brief personal details. Please send your proposals or abstracts to n.tiesler@ish.uni-hannover.de
ABSTRACTS DUE: June 15, 2017

Call for Papers: “Approaching Ethnoheterogenesis. Membership, Ethnicity, and Social Change in Contemporary Societies”.

 Organization: Prof. Dr. Mathias Bös, PD Dr. Nina Clara Tiesler, and Deborah Sielert. Institute of Sociology, Leibniz University of Hannover (Deutsche Gesellschaft für Soziologie – Sektion Migration und ethnische Minderheiten)

Email to: n.tiesler@ish.uni-hannover.de

Venue: Hannover Leibnizhaus

Date: Thursday and Friday, December 12th and 13th, 2017   

The study of societal change and ethnic relations has been a core pursuit in Sociology, both in the past and in the present, especially – though not exclusively – in historical contexts marked by heightened migration. This conference aims to refine the theoretical understanding of social and cultural processes regarding the formation of ethnicities and ethnic diversity (Yancey et al 1976, Bös 2010).

The specific contribution of this conference goes to the research context of migrants and migrant descendants; wherein conceptual debates on self-perceptions, modes of belonging, group formation, and collective subjectivities continue to be at the core of theoretical considerations (Cohen 1974, Glazer and Moynihan 1975, Banton 2008). Importantly, the conference also goes beyond this context: studying the genesis and continuously shifting social forms of ethnicities is heuristically important in that it can help us clarify processes of socio-, cultural-, and political change in society at large (Bell 1975, Bös 2011, Banton 2011).

Researching the emergence of ethnicities has a long tradition in diverse social sciences and in the humanities. The term ethnogenesis originally described constitutive processes of ethnic groups, their possible fissions, de-ethnization, expansion, or new formations over time and space (Singer 1962, Voss 2008). From the mid-1970s onward, in American Sociology, ethnogenesis was also used to grasp societal assimilation, integration, and change caused by ethnic diversification (Greeley 1974), as such describing socio-cultural change among both minority and majority groupings and in society at large.

However, it appears that current analytical concepts and frameworks to describe the genesis of ethnicities and societal change through ethnic diversification are too limited to grasp these complex and multi-dimensional formative processes (Barth 1969, Fardon 1987, Thompson 2011, Bös 2015). These concepts (e.g., assimilation, identity, integration, diversity, inclusion, multi-ethnic societies, etc.) often represent normative self-descriptions by civil society rather than analytical categories of heuristic value. Therefore, we propose the concept of Ethnoheterogenesis (EHG) as a starting point to discuss multidimensional models of specific forms of societization (Vergesellschaftung), which involve ethnic framing and affiliations of individuals, groupings, and macro groups (Tiesler 2015). Rather than reducing such formative processes to linear models, new concepts such a Ethnoheterogenesis explicitly address the dialectic of homogenization and heterogenization in the genesis of ethnicities, as well as the normality of de-ethnization and multiple options regarding ethnic affiliation (Waters 1990).

The aim of the conference is to further develop EHG or other new alternatives as analytical categories for processes of socio-cultural change in complex settings of transnationally constituted societies that can be coined ethnoheterogeneous (Claussen 2013). We invite international scholars for a critical discussion in favor of further theorizing. Conceptual papers and empirical studies referring to the following themes are welcome:

 1. What changes in ethnic framing, ethnic affiliation, and multiplicity of memberships/belongings can be observed in current times of heightened mobility and how can they be analyzed?

What can be said about ethnicity as a resource for individualization, collectivization, and community building or potential counterhegemonic cultures?

– What forms of “past presencing” can be reconstructed in the processes of ethno(hetero)genesis?

– What does the analysis of the genesis and changes of ethnic framing and multiplicity of memberships add to the broader field of sociology (i.e., Sociology of Migration, Global Sociology, and Sociology of the Nation State)?

 1. How are the processes of (de-)ethnization interwoven with social inequality (economic, legal, political, etc.)?

– What role do institutions such as the family, neighborhoods, work, or communities play in this context?

– How should we think about the genesis of ethnicities in the intersection with and relation to different categories of social inequality, and most importantly race, gender, class, and/or generation?

 1. How does ethnicity function as an element in the structuring of (world) society?

– What can be said about the (changing) role of the nation in the emergence of ethnicities and membership roles?

What is the role of spatial configuration, such as transnationalism, in the genesis of ethnicities?

What insights can be gained from related fields such as diaspora or transnational studies?

Keynote Speakers:      

·        Nadje Al-Ali, Centre for Gender Studies, SOAS

·        Thomas D. Hall, Prof. Emeritus, Department of History, DePauw University

 

We are looking forward to proposals for lectures and/or workshops. The abstracts (one page long) should include the question, empirical/theoretical background, hypothesis, and brief personal details. Please send your proposals or abstracts to n.tiesler@ish.uni-hannover.de
ABSTRACTS DUE: June 15, 2017